Category

Okategoriserade

Skrämmande och sorgligt att behöva oroa sig för sitt barns skolgång i ett så fint land som Sverige

By | Barn, Familj, Jobb, Livet, Okategoriserade, skola | No Comments

Olivia är nu 4 år gammal, vilket betyder att det snart är dags för en ny period i hennes liv. Vi alla som bor i Sverige och Finland kan väl hålla med om att vi är lyckligt lottade. Staten (vi skattebetalare) bekostar skolgången.

Den finska skolan är idag bättre än skolan i Hong Kong, Japan och Korea. Sverige ligger LÅNGT efter på denna lista. Är det för att svenskar är dummare? Kanske? …Nej, självklart inte! Det är skolan det är fel på! Man får inte lära sig att man måste jobba och anstränga sig för att lära sig saker i livet och uppnå sina mål. Man får inte heller lära sig att känna den nästan euforiska känslan, då man jobbat hårt och får sin belöning när man lyckas i slutändan. Jag tror att elitidrottare och klassiska musiker omedelbart förstår vad jag pratar om…

Tillbaks till vår vardag…Tyvärr måste alltså Olivia välja den svenska skolan framom den finska. Vi kan inte bo i Finland pga min mans yrke och språksvårigheter.

Jag är rädd för att våra döttrar skall hamna i en skola där det krävs en minimal mängd arbete för att klara sig. Det verkar också som att disciplin och respekt för medmänniskor och äldre inte existerar i den svenska skolan.

Ungdomar reser runt i världen mer än någonsin. Många drömmer om att bosätta sig utomlands. Hur skall det då gå för dessa stackars svenska individer. Konkurrensen är stenhård och de flesta andra i-länderna har oerhört mycket bättre skolor än Sverige. Framför allt krävs det mer av eleverna i de utländska skolorna och lärarna har högskoleutbildning.

Jag förstår ej heller varför svenskar är så rädda för vitsord? Idioti, tycker jag.

 

 

LÄS DESSA ARTIKLAR!!!

Mats Carlbom för DN:

”VASA”. Lugn i klassen, inget klotter i skolan, bäst i världen på matematik och läsning. Den finska skolan har framstått som en förebild. Men här finns också självkritik: svenskarna är bättre på att diskutera och arbeta i grupp.

I Finland får barnen betyg från låg ålder, oftast trean eller fyran, och lärarna har stor självständighet. Skolorna sköter i hög grad sig själva; här finns inte ens skolinspektioner.

I OECD:s stora undersökning 2001, Pisa, visade sig 15-åringarna i Finland vara bäst på matematik, läsning, naturvetenskap och problemlösning. Tre år senare, hösten 2004, kom en ny Pisaundersökning. Finland befäste sin förstaplacering före Hongkong, Japan och Korea.
Alla har de akademisk examen, och läraryrket är så populärt att studenterna står på kö för att komma in. Gallringen är stenhård. Och det trots att lärarlönerna ligger på i stort sett samma nivå som i Sverige.

Lärarna har traditionellt hög status i Finland, berättar Gun Jakobsson, rektor på Vasa övningsskola. Att skolorna och lärarna är mer självständiga i Finland än i många andra länder har lyfts fram som en av förklaringarna till de fins­ka framgångarna.

– Samhället visar att det litar på lärarna. Och en person man litar på får större självförtroende och gör därmed ett bättre jobb, säger Gun Jakobsson.

Här är en fyra, en femma och en sexa hopslagna, de har vissa lektioner ihop, andra, som matematik och språk, var för sig. De tre klassrummen kan lätt göras om till ett. Klasserna sköts av tre lärare som lagt upp programmet helt själva, ett exempel på lärarnas självständighet, menar Gun Jakobsson.

Hon känner mycket väl till det svenska skolsystemet och säger att det finns en sak som får finska lärare att himla med ögonen: att betyg inte ges förrän i åttonde klass i Sverige.

– Ingen finsk lärare tror sina öron. Det är ju en ren oartighet, man struntar i att ge eleven ade­kvat feedback!

Det finska betygssystemet består av siffror i sju steg: från 4 (underkänd) till 10, och så har det varit så länge någon kan minnas utan att ifrågasättas.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/lararna-bakom-succen-for-skolorna-i-finland/

 

 

Liv Beckström

På Johannesskolan i Malmö går 40 procent av niorna (!) ut grundskolan utan tillräcklig behörighet till något gymnasieprogram. De har inte fått godkänt i kärnämnena svenska, matte, engelska och kanske inte heller i andra ämnen och hamnar i ett Individuellt program, en sorts förlängd grundskola, med risk för utanförskap och långtidsarbetslöshet.
Med de nya energiska lärarna som under några månader ska få upp studiemotivationen i klass 9A så har det börjat hända saker i klassen. De planerar för framtiden och inser plötsligt att betygen är avgörande – och att de går att påverka med egna insatser!
Den nya rektorn sätter ribban högt: Alla ska gå ut med godkänt. Ja, det är ett rimligt mål, och det som är skämmigt är att det räknas som högt och inte varit självklart tidigare.

Finland visas med rätta upp som ett gott exempel. Där är det betyg från årskurs 5, men det är inte betygen ensamma som förklarar skolans topplacering för tredje året i OECD:s internationella skoltävling i Pisa.
Tidningen Dagens Samhälle har ett reportage om det finska undret i sin temabilaga Skola & Lärande (mars/2008) och visar på några intressanta saker.

Betygen i Finland används inte för att konkurrera om utbildningsplatser.
Skolorna behöver inte sträva efter höga betygssnitt för att klara sig i konkurrens med andra skolor, utan är ett sätt för eleverna att jämföra sina nuvarande prestationer med de tidigare.

I finska skolor hänger även de svagaste eleverna med och färre slås ut. Klasserna blandas och starka elever lyfter de svagare. Lärarna har hög status och alla har 5 års utbildning. Obehöriga finns inte.
Den finska skolan har sluppit besparingar, den slipper konkurrera med skolpeng, antalet friskolor är minimalt.
Eleverna får 30 timmar lärarledd undervisning i veckan, medan svenska lärare bara ägnar 30 procent av sin tid till undervisning. Framförallt har den finska skolan arbetsro. I den finska skolan är det färre elever som slås ut än i skolan i övriga nordiska länder. Även om man tar bort elever som har utländsk bakgrund når Sverige inte upp till Finlands resultat.

Svensk skola har med andra ord mycket att lära av Finland, och med en sådan organisation kan betyg hjälpa i stället för att stjälpa.

http://www.ka.se/index.cfm?c=81898

 

Göteborgs Universitet
Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning

Den finska grundskolans pedagogiska system och 
framgångar: en studie med utgångspunkt i PISAundersökningarna
Bibi Hultsberg & Sara Nilsson

Syftet med vårt arbete är att kartlägga den finska grundskolans pedagogiska system. Vi har undersökt 
hur de sociokulturella och de socioekonomiska faktorerna påverkar den finska grundskolan. 
Vi valde att skriva om den finska skolan för att vi tycker att det är relevant för vår framtida yrkesroll att 
undersöka varför den finska skolan utsetts till världens bästa skola och det är även aktuellt i och med den 
nya regeringens förslag på skolreformer. 
Vår huvudfråga är: Vilka faktorer påverkar den finska grundskolans framgångar? 
Vi har gjort en litteratur- och intervjustudie. Vi har läst litteratur från universitetsbiblioteken i Göteborg. 
Litteraturen som vi har tagit del av utgörs bland annat av tidigare forskning, rapporter och 
studentlitteratur som vi använt oss av tidigare i våra utbildningar. Vi gjorde tre intervjuer med 
utbildningsexperter från Utbildningsstyrelsen i Finland.
Våra resultat visar att den finska skolan fortfarande har kvar en del av de traditionella teorierna i
undervisningen. Vi kunde se att samhällets struktur spelar en betydande roll i skolan. Förtroendet för 
lärarna och skolan som bygger på lärarutbildningens höga status och föräldrarnas delaktighet i elevernas 
bildningsprocess har stor betydelse för den finska skolans framgångar. Vi fann att Finland skulle kunna 
nå längre i sin framgång om de hade mer etnisk mångfald eftersom de då på ett mer naturligt sätt skulle 
kunna förbereda sina elever för deltagande i näringslivet i västvärlden. Den sociala biten utgör den finska 
skolans svaghet. Finland är bra på att stödja den individuella aspekten av det livslånga lärandet, men det 
krävs mer engagemang för den sociala aspekten av lärandet.
Vårt arbete kan till viss del belysa varför den finska skolan har utsetts till världens bästa skola och på så 
sätt komma att inspirera och motivera lärare till arbeten som syftar till att utveckla den svenska 
grundskolan.

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/3838/1/HT06-2611-071.pdf

 

Finlandssvenskar dödshotas i Finland

By | Livet, Okategoriserade | No Comments

Jag önskar att jag hade kunnat vara i Helsingfors igår…Hade velat delta i demonstrationen. Hatet mot finlandssvenskar i Finland är oacceptabelt. Finland var ju en del av Storriket Sverige i flera hundra år. Ryssland tog Finland så sent som 1809 och Finland har varit självständigt sedan 1917. När min pappa växte upp i Helsingfors, hörde man fortfarande svenska överallt. Vi finlandssvenskar är födda i Finland. Vi är finländare vi med. Vad är det som är så förfärligt med att vårt modersmål är svenska???

 

Artikeln ur Aftonbladet 29.5.2013:

Dödshotar journalister för att de pratar svenska.Flera finländska journalister har dödshotats – för att de försvarar det svenska språket i Finland.

I dag demonstrerade ett hundratal personer mot hatet.

– De här människorna verkar inte tåla att vi finns, säger en av de utsatta, tv-programledaren Bettina Sågbom.

FÅR DÖDSHOT Bettina Sågbom är en av de finländska journalister som mordhotats för att de försvarar svenska språket i Finland 
FÅR DÖDSHOT Bettina Sågbom är en av de finländska journalister som mordhotats för att de försvarar svenska språket i FinlandFoto: PETRA PIITULAINEN

Att prata svenska i finländsk tv – eller försvara finlandssvenskars rättigheter – kan i vara förenat med risken att bli dödshotad. Det har flera journalister fått erfara, trots att både finska och svenska är officiella språk i Finland. Bettina Sågbom, tv-programledare på ”Yle Fem” samt Paula Salovaara, redaktionschef på Helsingin Sanomat, är två av de journalister som talat öppet om dödshoten.

”Kommer se ut som olyckshändelse”

Bettinga Sågbom berättade om hoten på Twitter i måndags efter att hon fått ett mordhot över mejl. – Det stod på finska att ’om du inte tar med en person från Finskhetsförbundet för att berätta kalla fakta om det språkliga förtrycket som härstammar från den svenska kolonialtiden så kommer en medlem ur din familj att elimineras så att blodet strittar ända till Sverige’, säger Bettina Sågbom till Aftonbladet. 
Meddelandet var undertecknat ”De antisvenska”. Sedan dess har hon fått ytterligare två dödshot.

– Det har stått att jag skulle drabbas av samma öde själv om jag berättar om det här och att min död kommer att se ut som en olyckshändelse, säger Bettina Sågbom.

Många drabbade

Hon berättar att minst sju andra finlandssvenska journalister drabbats av liknande hot mot sig själva och deras familjer. Och mörkertalet är stort då många inte vågar berätta, tror hon.

– Själv är jag inte rädd men jag tycker det är fruktansvärt oförskämt. Jag kan inte förstå hur man kan vara så hatisk att man försöker ta livsglädjen av folk på grund av deras språk. För de här människorna räcker det tydligen med att vi är svensktalande, de strävar uppenbarligen efter ett enspråkigt Finland.

Demonstrerade mot hatet

I dag samlades ett hundratal personer i centrala Helsingfors för en demonstration mot den hårdnande tonen mot svensktalande finländare. Enligt Hufvudstadsbladet hade de flesta som talade samma budskap: ”svenskan är en del av Finland. Vi kan inte hotas till tystnad.”

– Det är fruktansvärt obehagligt att märka tendenser som man har märkt tidigare, som i Tyskland på 30-talet, sa en av talarna, Hedvig Långbacka.

Samtidigt fördömde statsminister Jyrki Katainen mordhoten mot finlandssvenskar i flera tidningsintervjuer.

– Det är fruktansvärt att svenskspråkiga finländare behandlas så här. Det handlar om en kränkning av de grundläggande rättigheterna och det är oacceptabelt, säger han till Hufvudstadsbladet.

Eurovision Song Contest 2013

By | Konsert, Musik, Okategoriserade, TV | No Comments

I dagens värld väntas man ju kommentera allt i realtid, så detta inlägg anses väl som ”urgammalt”. Men…det struntar jag gladeligen i 🙂 Jag har ett liv 🙂 Och ifall någon över huvud taget är intresserad av vad jag tyckte om bidragen, så finns mina kommentarer här…

Bilderna är förresten från www.eurovision.tv

Vill börja med att hylla Petra Mede för ett fantastiskt jobb. Petra är väldigt begåvad!

DS__ST_5366_final_liveshow_esc2013_20130518

 

Frankrike: ”L’enfer et moi” Amandine Bourgois
Stark artist med rätt så ”aggressiv” låt. Ilskan och frustrationen hon förmedlade funkar tyvärr inte i en tävling som denna.

DS__ST_5005_final_liveshow_esc2013_20130518

Litauen: ”Something” Andrius Pojavis
Vet inte vad folket i Litauen trott att skulle tilltala resten av Europa??? Platt låt och artist som varken kan sjunga eller uttala engelska. Gääääsp!

DS__ST_5028_final_liveshow_esc2013_20130518

Moldavien: ”O mie” Aliona Moon
Bra sångerska och cool frilla. Trots pipan, är det något som inte är hundra…låten. Måste bara säga att ifall Aliona inte råkar lida av en sjukdom som fått henne att magra (och i så fall ber jag om ursäkt för följande), så lider hon nog av antingen anorexi eller ortorexi. Hoppas i så fall att någon i hennes omgivning ser detta och hjälper henne.

DS__ST_5040_final_liveshow_esc2013_20130518

Finland: ”Marry me” Krista Siegfrids
Wow, äntligen ett internationellt bidrag från Finland! Krista är glad, charmig och sprallig på scen…väldigt ”ofinsk”…men, så är hon ju också finlandssvensk! 🙂

DS__ST_5083_final_liveshow_esc2013_20130518

Spanien: ”Contigo hasta el final” ESDM
Herregud vad surt!!! Årets falsksångare!

DS__ST_5105_final_liveshow_esc2013_20130518

Belgien: ”Love kills” Roberto Bellarosa
Ganska bra sångare och låten helt ok, men hans ”look” och tjejernas hemska dans förstör numret.

DS__ST_5140_final_liveshow_esc2013_20130518

Estland: ”Et uus saaks alguse” Birgit
Jätte söt tjej som kan sjunga, men en småtrevlig ballad på estniska funkar inte.

DS__ST_5154_final_liveshow_esc2013_20130518

Vitryssland: ”Solayoh” Alyona Lanskaya
En salig blandning av Paparizou, Perrelli-klänning och nån cha cha krydda.
Mest verkade det som om Alyona har ett stort behov av att få visa upp sig.

DS__ST_5204_final_liveshow_esc2013_20130518

Malta: ”Tomorrow” Gianluca
Platt…inte ens leendet får detta nummer att leva.

DS__ST_5230_final_liveshow_esc2013_20130518

Ryssland: ”What if” Dina Garipova.
Dina är en fantastisk sångerska! Stort minus för hennes urtråkiga klänning och oglamourösa sminkning/frisyr.

DS__ST_5266_final_liveshow_esc2013_20130518

Tyskland: ”Glorious” Cascada
Trist låt och ingen vidare sångprestation.

DS__ST_5292_final_liveshow_esc2013_20130518

Armenien: ”Lonely planet” Dorians
Killen som sjunger sägs vara Armeniens bästa sångare…Va??? Rösten dock lite cool och speciell, men han sjunger alldeles för falskt för att få godkänt.

DS__ST_5331_final_liveshow_esc2013_20130518

Holland: ”Birds” Anouk Fantastisk låt.Tycker väl det eftersom jag älskar filmmusik och denna låt låter som om den kunde vara det. Anouk har en härlig röst, men sjunger tyvärr inte 100% rent. Minus för hennes klädval. Dock ett av mina absoluta favoritbidrag.

DS__ST_5387_final_liveshow_esc2013_20130518

Rumänien: ”It’s my life” Cezar
I all sin galenskap ett rätt så häftigt nummer. 

DS__ST_5432_final_liveshow_esc2013_20130518

Storbritannien: ”Believe in me” Bonnie Tyler
Tyvärr blev detta nummer väldigt slätstruket. 

DS__ST_5471_final_liveshow_esc2013_20130518

Sverige: ”You” Robin Stjernberg
Tyckte redan i idol att Robin var väldigt begåvad. ”You” är en härligt positiv låt, dock Gillade inte Robins nya ”ekologiska” look. Eftersom Robin står och trycker så man tror att han skall flyga baklänges, så borde hans look också varit häftig och sprakande. Låten gör sig bättre som radiolåt.

DS__ST_5489_final_liveshow_esc2013_20130518

Ungern: ”Kedvesem” Byealex Den här låten borde framföras för en liten skara människor på ett litet kafé. Funkar inte alls i Melodifestivalen..tycker jag…

DS__ST_5524_final_liveshow_esc2013_20130518

Danmark: ”Only teardrops” Emmelie De Forest Emmelie är ju bedårande. Ett riktigt naturbarn. Ganska självklart att denna låt var den som skulle bli etta i tävlingen. Den sätter sig… Killen som spelade på sin piccoloflöjt verkade också populär!? Tror vissa personer rentav röstade på honom…DS__ST_5553_final_liveshow_esc2013_20130518DS__ST_5589_final_liveshow_esc2013_20130518

 

Island: ”Ég á lif” Eythor Ingi
Wow vilken sångare! Och karisma har han också. En riktig ”vikingajesus”. Hade dock velat höra/se honom i en mycket häftigare/rivigare låt.

maxresdefault

Azerbajdzjan: ”Hold me” Farid Mammadov
Blääääh! Vad ”cheezy”! Not my cup of tea…

DS__ST_5640_final_liveshow_esc2013_20130518

Grekland: ”Alcohol is free” Koza Mostra feat. Agathon Iakovidis
Förfärligt! Förskräckligt!

DS__ST_5664_final_liveshow_esc2013_20130518

Ukraina: ”Gravity” Zlata Ognevich
Gillade låten och gillade Zlata. Jätten i början fick mig bara att tänka ”What the f…?” Numret hade blivit bättre utan honom.

DS__ST_5702_final_liveshow_esc2013_20130518

Italien: ”L’essenziale” Marco Mengoni
Haaaatar italiensk smörsång!!!

DS__ST_5746_final_liveshow_esc2013_20130518

Norge: ”I feed you my love” Margaret Berger
Ledsen, men jag kan inte hålla med om att denna sång skulle ha varit en av de bästa i tävlingen. Framträdandet blev rätt så stelt och lite tråkigt…

DS__ST_5758_final_liveshow_esc2013_20130518

Georgien: ”Waterfall” Nodi Tatishvili & Sophie Gelovani Tycker att Nodi och Sophie hade varit lika värdiga vinnare som Emmilie. De sjöng jäkligt bra.

DS__ST_5788_final_liveshow_esc2013_20130518

Irland: ”Only love survives” Ryan Dolan
Ganska ok låt. Kunde bara inte ta Ryan på allvar i hans lederoutfit.

DS__ST_5823_final_liveshow_esc2013_20130518

Tack till Unicef och Humorgalan på TV4

By | Barn, Media, Mingel, Musik, Okategoriserade | No Comments

Stort tack till Unicef för allt ni gör för barn runtom i världen! Igår kväll var jag tillsammans med min väninna, pianist/kapellmästare Carina E. Nilsson, på Humorgalan på Berns. Inslaget med Anja Pärson i Sierra Leone var otroligt starkt. Artisterna Yohio och Zara Larsson överraskade och imponerade.

ERO_5960 copy

ERO_5966 copy

ERO_5980 copyLinda och Carina
image
image
image

har_ar_kandisarna_som_visade_sitt_stod_under_humorgalan_2013

Stort tack till Eero Hannukainen för bilderna! Ett par bilder har jag lånat från finest och posh24

Misch-masch av östeuropeisk bordell och mexikansk snabbmatsrestaurang

By | Livet, Okategoriserade, Resa | No Comments

Jag trodde inte att det fanns kvar några hotell i Sverige, som stannat kvar på 70-talet. Men nu har jag t.o.m. övernattat på ett sådant, i centrala Göteborg!

Inte nog med bristen på ”förnyelse”…inredningen i mitt rum såg ut som föremål från en östeuropeisk bordell och en Taco Bell snabbmatsrestaurang i USA!!! Herre gud, Radisson Blu borde göras om från grunden. Eller vad tycker ni?

image
image
image
image
image

Bilder från vår underbara semester i Khao Lak, Thailand

By | Familj, Okategoriserade, Resa | No Comments

Vi har varit i Khao Lak under de senaste två veckorna. Vi har haft det helt underbart. Värme, så gott som inga moln, ljummet havsvatten, vit sand, fint hotell, god mat och trevligt sällskap. Vi umgicks mycket med ett annat par och deras två barn, som var i samma ålder som våra.

Det var många som varnade oss om att vi kunde få problem med lilla Cecilia och värmen, flygresan osv…

Denna semester blev den bästa vi haft som barnfamilj. Cecilia sov och åt genom båda flygresorna och hon njöt av att inte behöva vara så påpaltad som hemma. Olivia var också en ängel under båda flygresorna. Martin och jag är brunare än vi varit efter någon annan familjesemester. Vi behövde nämligen inte vistas inomhus på dagarna. Olivia lekte mest i poolen med sin nya kompis John och Cecilia låg i skuggan, under stora träd och svalkades av en ljummen bris nerifrån havet. Cecilia fick också äta (dricka) extra ofta för att inte bli uttorkad.

Här är några bilder:

DSC_0262 DSC_0214 DSC_0191
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Besviken på låtarna i första deltävlingen av Melodifestivalen

By | Media, Musik, Okategoriserade | No Comments

År 2003 fick jag för första gången uppleva den svenska Melodifestivalhysterin. Hade då precis flyttat hit. Under 6 veckors tid skrev kvällspressen endast skvallernyheter från Mellon. Jag fick en överdos av svensk schlagermusik, som var en genre jag inte ens känt till innan. Melodifestivalen var då definitivt inte mitt favoritprogram.

Under mina 10 år i Sverige, har jag så småningom förvandlats till en riktig ”svennebanan”. Jag har bl.a. kört Volvo under flera år av min tid här, jag blev svensk medborgare för ett drygt år sedan och jag har blivit ”beroende” av att titta på Melodifestivalen!!!

Jag tycker det är supermysigt att titta på spektaklet med Martin (och i år även Olivia). Det bästa brukar vara mellanakterna. Och så var det på lördag!

Cookies n Beans och Eric Gadd var mina favoritartister, men jag hade hoppats att de hade kört i sina normala genren (country och soul). Nu blev det inte full pott på grund av ”fel” genre.

Gosa låten var en glad låt som kommer att vara en av Olivias favoriter på nästa Hits for Kids.

Anna Järvinen hade faktiskt en ganska bra låt och hon berörde.

David Lindgrens låt var verkligen intressant bra, men han är ju så positiv och sympatisk att han får röster på det.

Vet inte vad jag skall tycka om Yohios låt. Den var medioker, men han är ju ett annorlunda och roligt fenomen.

Underbara Danny stod för bästa framträdandet under kvällen. Han kan verkligen sjunga och vad bra han dansade!!! …och vad snygg han är 😉

Ser fram emot Dannys, Ginas och dansarnas nummer nästa lördag 🙂